Volejte, smskujte, prozvánějte. Pomůžeme!

736 624 307


Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti

1.Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti.

2.Nařízení exekuce

3.Zástavní právo smluvní

4.Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu

 

ad 1) Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti

Jedná se o tzv. exekuční titul (listinu), kterou vydává soudní exekutor a tím může být nemovitost prodána v nedobrovolné dražbě. I když je vydán exekučního příkaz k prodeji nemovitosti, tak k dražbě nemovitosti nemusí dojít. Např. nastane situace, že dlužník začne dluh řádně splácet. U exekučního příkazu k prodeji nemovitosti platí institut fikce doručení, tzn. že je doručený i když nelze zásilku adresátovi doručit.

 

ad 2) Nařízení exekuce

Než je vydán exekuční příkaz k prodeji nemovitosti musí být prvně usnesením soudu vydáno nařízení exekuce. Poté se musí učinit záznam v katastru nemovitostí. Usnesením není nemovitost reálně dotčena, do doby než exekutor vydá exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. Exekutor předá účastníkům usnesení o nařízení exekuce. Zde neplatí institut fikce doručení, jestli je adresát neznámého pobytu, tak soud musí stanovit opatrovníka.

ad 3) Zástavní právo smluvní

Znamená, že nemovitost slouží jako jistina, tzv. zástava (ve prospěch oprávněného). Zabezpečuje se peněžitý závazek dlužníka a je tudíž zřizováno ve prospěch věřitele (např. pokud je hypotéka, tak je zřizováno ve prospěch banky). V praxi jde o to, že pokud není pohledávka uspokojena, tak není řádně splacená hypotéka. Oprávněný (věřitel, banka) navrhnou uspokojení své pohledávky zpeněžením zástavy.

 

ad 4) Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu

Princip je podobný jako u zástavního práva pouze s jedním rozdílem a to, že zástavní právo smluvní je zřízeno dobrovolně (vlastník s tím souhlasí, příkladem je jištění úvěru). Pokud jde o zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu, tak o něm bylo rozhodnuto správním orgánem (úřadem). Např. jde o rozhodnutí finančního úřadu jež si zajišťuje úhradu dluhů daňového poplatníka. Podobným případem je zástavní právo soudcovské, jež vnikne na základě rozhodnutí soudu, ne úřadu.

Ke všem výše uvedeným Veškeré tyto věci se zapisují do listu vlastnictví na katastru nemovitostí do části „Omezení vlastnického práva“. Pokud se objeví v katastru nemovitostí tyto záznamy, tak vlastník nemůže nakládat s nemovitostí je omezen, např. Nemůže nemovitost převést na jinou osobu, sám s ní určitým způsobem nakládat a zřídit k nemovitosti věcné břemeno.

 

Do kolonky „Omezení vlastnického práva“ se zapisují záznamy, že nemovitostí je zabezpečený určitý závazek (hypotéka, úvěr atd.), tohle je případ zástavního práva. V případě, že není splněn závazek, který je jištěn nemovitostí, tak hrozí, že nemovitost prodá exekutor. Není možné převést nemovitosti na jinou osobu bez souhlasu toho, v jehož prospěch je zástavní právo zřízeno (banky, hypotéky).

 

Všechny data vzniku omezení vlastnického práva jsou uváděna v listu vlastnictví (výpis z katastru nemovitostí). Pokud jste tyto informace nenašel, pravděpodobně jste použil neúplný náhled, který neobsahuje všechny údaje, které jsou zaznamenané v katastru nemovitostí.

V tomto případě je lepší se dostavit na katastrální úřad a požádat o výpis z katastru nemovitostí,

Chci pomoci s řešením exekuce nemovitosti

Kontaktní údaje

Jméno: Přijmení:
Ulice: č.p.:
PSČ: Město:
Okres:
E-mail: Telefon:

Popište nemovitost:

Lokalita:

Požadovaná cena:
Foto 1:   (ve formátu .jpg)
Foto 2:   (ve formátu .jpg)
Foto 3:   (ve formátu .jpg)
Kontakt: info@exekuce-nemovitosti.eu

Potřebuji pomoci s řešením exekuce na nemovitosti v okrese:
Exekuce nemovitostí